Gizlilik

(AB) 2016/679 YÖNETMELİĞİNİN (GDPR) 13. MADDESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

AB) 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) 13. maddesi uyarınca, ufi-aftermarket.com web sitesinde (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) sağladığınız kişisel verilerle ilgili olarak UFI Filters SpA’ya sahipseniz, işbu belgeyle aşağıdaki şekilde bilgilendirilirsiniz:

 1. Bilgilerinizi neden ve nasıl işliyoruz

Verileriniz, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, bilgisayarlı sistemlerin yardımıyla veya yardımı olmaksızın, yalnızca ve münhasıran aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

(i)     Web Sitesinde “Giriş” prosedürünün yönetimine izin vermek;

(ii)    Web Sitesi kullanıcılarından gelen bilgi taleplerini yönetmek;

(iii)   haber bültenini ve satış tekliflerini göndermek.

 1. İşlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesi, (i) tarafı olduğunuz sözleşmenin ifası için gerekli olduğunda, (ii) kanuni gereklilikleri karşılamanın gerekli olduğu durumlarda veya (iii) sizin rızanıza dayandığında hukuka uygundur.

 1. Veri sağlama ve veri sağlamayı reddetme

Kişisel verilerin sağlanması, Web Sitesi tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ve kullanıcıları ile olan ticari ilişkilerin yönetimi için zorunludur. Veri Sahibi, kişisel verilerini vermeyi reddederse, bu; bu hizmetleri kullanmalarını imkansız hale getirecektir.

 1. Veri İletişimi

Kişisel veriler, kanunen gerekli görülmesi veya resmi makamlarca talep edilmesi halinde üçüncü kişilere iletilebilir. Kişisel veriler, gerektiğinde yönetim, muhasebe, vergi ve satışla ilgili faaliyetlerde bulunan üçüncü şahıslara (örneğin muhasebeciler, bağımsız danışmanlar, kamu kurumları, nakliye komisyoncuları vb.) iletilebilir.

 1. Veri kontrolü

Veri Denetleyicisi, Europa 26, Tel üzerinden Porto Mantovano’da (MN) kayıtlı ofisi bulunan UFI Filters S.p.A.’dır. +39 045 6339911, Faks +39 045 6395011, e-posta ammin@ufi.it.’dir.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Lütfen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı, iptal edilmeden önceki dönemde gerçekleştirilen işlemenin yasallığına halel getirmeksizin, istediğiniz zaman iptal etme hakkınız olduğunu unutmayın.

Ayrıca, GDPR’nin 15 ila 22. maddeleri kapsamındaki haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Özellikle:

 • kişisel verilerinize erişim talep edebilir, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir, kişisel verilerinizin kısıtlı olarak işlenmesini talep edebilir veya veri işlemeyi reddedebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizi yaygın olarak kullanılan ve otomatik bir cihazda okunabilen yapılandırılmış bir formatta alma ve bu verileri herhangi bir engel olmaksızın başka bir Veri Sorumlusuna iletebilme hakkına sahipsiniz.
 1. Verileri profilleme ve yayma

Kişisel verileriniz, yayılmaya veya profil oluşturma da dahil olmak üzere herhangi bir otomatik karar verme sürecine tabi değildir.

 1. Depolama Süresi

Verileriniz, bu belgede belirtilen amaçlara ulaşmak; muhasebe ve vergilendirme ile ilgili yasal gereklilikleri karşılamak için gereken süre boyunca saklanacaktır.

 1. Denetim Otoritesi

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili ihlal durumunda, yetkili Denetim Otoritesine şikayette bulunma hakkınız olduğunu lütfen unutmayın.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yetki

Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROME

Tel. (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785,

www.garanteprivacy.it.

Genel nitelikteki bilgiler için garante@gpdp.it adresine e-posta gönderebilirsiniz.